Worden asielzoekers gecontroleerd op infectieziekten?

De GGD controleert asielzoekers op ziekten uit landen waar infectieziekten veel voorkomen. Bijvoorbeeld op tuberculose (tbc) en schurft (scabies). En in sommige gevallen bij een ziekenhuisopname op de aanwezigheid van de bacterie MRSA. 

Vaccinatie kinderen

Als het nodig is, vaccineert de GGD ook kinderen. Deze organisatie controleert ook de hygiëne in de asielzoekerscentra (azc’s).