Wat betekenen de Dublinafspraken voor asielzoekers in Nederland?

Het 1e land waar een asielzoeker Europa binnenkomt, is verantwoordelijk voor de behandeling van zijn asielverzoek. Dit staat in de Dublinafspraken van de Europese Unie (EU). Wel moet dit land de asielzoeker kunnen registreren. Reist de asielzoeker door zonder zich te registreren en vraagt hij in een ander land asiel aan? Dan wordt dat land verantwoordelijk voor zijn asielprocedure.

Terugsturen asielzoeker

Komt een asielzoeker in Nederland aan, maar staat hij geregistreerd in een ander land van de EU? Dan kan Nederland de asielzoeker terugsturen naar het land van registratie.

Staat de asielzoeker niet geregistreerd in een ander land? Dan kan hij niet worden teruggestuurd. De vreemdeling kan dan asiel aanvragen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bepaalt of iemand recht heeft op asiel. Wijst de IND de aanvraag af? Dan moet de asielzoeker Nederland alsnog verlaten.