Hoe gaat de overheid om met kindbruiden en huwelijksdwang?

Nederland erkent kindhuwelijken niet. Blijkt een getrouwde asielzoeker onder de 18 jaar te zijn? Dan wordt de asielzoeker gezien als alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) en via de rechter onder voogdij geplaatst van Nidos.

Huwelijksdwang tegengaan

De Nederlandse overheid wil huwelijksdwang voorkomen en bestrijden. Zo moeten beide partners minimaal 18 jaar zijn om in Nederland te kunnen trouwen. Trouwt een minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid het huwelijk pas als de beide partners minimaal 18 jaar zijn.