Zijn er IS-aanhangers onder de asielzoekers?

Uit het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 43 (november 2016) blijkt dat IS-aanhangers de vluchtelingenstroom hebben gebruikt om naar Europa te reizen.

Het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland is een onderzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en wordt viermaal per jaar gepubliceerd.

In de zomer van 2016 waren in Europa verschillende personen in, of na, de asielprocedure betrokken bij aanslagen. Enkele van deze personen waren door IS geïnspireerd of aangestuurd.

Signalen radicalisering

Verschillende organisaties letten op vreemdelingen die misschien radicaliseren of worden geronseld voor de jihad. Bijvoorbeeld:

  • de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
  • het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en 
  • de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) Bijvoorbeeld de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten (AIVD) en de politie.

Ook zijn zij alert op signalen van misbruik van de asielprocedure door IS of andere terroristische organisaties. Hoe ze precies werken, maken deze organisaties juist om de veiligheid niet bekend.

Zie ook