Zijn er IS-aanhangers onder de asielzoekers?

Uit het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 43 (november 2016) blijkt dat IS-aanhangers de vluchtelingenstroom hebben gebruikt om naar Europa te reizen.

Het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland is een onderzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en wordt viermaal per jaar gepubliceerd.

In de zomer van 2016 waren in Europa verschillende personen in, of na, de asielprocedure betrokken bij aanslagen. Enkele van deze personen waren door IS geïnspireerd of aangestuurd.

Signalen radicalisering

Diverse organisaties letten op vreemdelingen die misschien radicaliseren of worden geronseld voor de jihad. Bijvoorbeeld de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten (AIVD) en de politie. Ook organisaties zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) zijn alert op signalen van misbruik van de asielprocedure door IS of andere terroristische organisaties.

Zie ook