Krijgen kinderen van asielzoekers voorschoolse educatie?

Gemeenten moeten voorschoolse educatie aanbieden aan peuters met een risico op een (taal)achterstand. Dit staat in de Wet op het primair onderwijs. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle peuters in de gemeente en dus ook voor peuters die in een asielzoekerscentrum wonen. Maar gemeenten bepalen zelf welke peuters (en dus ook welke kinderen van asielzoekers) precies in aanmerking komen voor voorschoolse educatie.