Krijgen scholen extra geld voor kinderen van vluchtelingen?

Scholen krijgen extra geld voor kinderen van vluchtelingen. Hoeveel een school precies ontvangt is afhankelijk van de situatie. Voor basisscholen is het anders geregeld dan voor middelbare scholen.

Extra geld voor basisscholen

In het basisonderwijs kunnen scholen tot € 9.000 per leerling op jaarbasis krijgen. Dat is 2 keer meer dan een school krijgt voor een leerling dat geen kind van een vluchteling is.

Extra geld voor middelbare scholen

Middelbare scholen kunnen tot € 11.000 per kind per jaar krijgen. Dat is ongeveer 1,6 keer meer dan een middelbare school krijgt voor een leerling dat geen kind van een vluchteling is.