Krijgen scholen extra geld voor kinderen van vluchtelingen?

Scholen krijgen extra geld voor kinderen van asielzoekers en voor kinderen van overige vreemdelingen (zoals kinderen van arbeidsmigranten of expats). Hoeveel een school precies ontvangt is afhankelijk van de situatie. Voor basisscholen is het anders geregeld dan voor middelbare scholen.

Extra geld voor basisscholen

In het basisonderwijs kunnen scholen in het eerste jaar tot ongeveer € 10.000 per asielzoeker op jaarbasis krijgen. Voor overige vreemdelingen is dit ongeveer € 3.100 op jaarbasis. In het tweede jaar krijgen scholen bovenop de reguliere uitgaven per leerling ongeveer € 1.500 per asielzoeker op jaarbasis. De reguliere uitgaven per leerling zijn circa € 6.100. Een school krijgt dus voor een eerstejaars asielzoeker ongeveer 1,6 en voor een tweedejaars asielzoeker ongeveer 1,2 keer meer dan voor een leerling die geen kind van een asielzoeker is.

Extra geld voor middelbare scholen

Middelbare scholen kunnen tot € 11.000 per leerling per jaar krijgen. Meer informatie over de extra mogelijkheden voor bekostiging staat op de site van LOWAN of van DUO, voor primair onderwijs of voor voortgezet onderwijs