Kunnen asielzoekers de opvang vrij in- en uitlopen?

Asielzoekers mogen zich vrij bewegen. Ze zijn niet verplicht te blijven op de opvangplekken van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). In COA-opvanglocaties gelden wel huisregels en regels voor veilig samenleven.

Noodmaatregelen opvang

De burgemeester kan in een uitzonderlijke situatie kiezen voor noodmaatregelen. Bijvoorbeeld wanneer de openbare orde in gevaar komt. In zo’n geval zouden bewoners (tijdelijk) binnen de opvang moeten blijven. Het COA heeft geen bevoegdheden om mensen in hun bewegingsvrijheid te belemmeren.