Hebben kinderen van vluchtelingen leerrecht?

Kinderen van asielzoekers hebben recht op onderwijs. Dat houdt in dat zij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 maanden onderwijs moeten krijgen. Dat staat in Europese regelgeving.

Leerplicht

Kinderen van asielzoekers hebben net als alle andere kinderen in Nederland leerplicht. De leerplichtwet maakt geen verschil tussen kinderen van asielzoekers en andere kinderen.