Mogen asielzoekers met alleen economische motieven ook in Nederland blijven?

Asielzoekers met alleen economische motieven mogen niet in Nederland blijven. Asiel is een vorm van bescherming.

Iedereen kan asiel aanvragen in Nederland. Maar een (tijdelijke) verblijfsvergunning krijgt iemand pas als hij terecht bang is voor vervolging in zijn land. Of als hij door de onveiligheid in zijn land niet kan terugkeren.