Mogen asielzoekers zelf boodschappen doen of lid worden van een vereniging?

Bewoners van een asielzoekerscentrum (azc) kunnen lid worden van verenigingen of van de bibliotheek. Bewoners van azc’s kunnen ook zelf boodschappen doen. Vaak is dat in de buurt van de opvangplek.