Mogen corporaties gebouwen van de gemeente beheren die bestemd zijn voor asielzoekers met een verblijfsvergunning?

Woningcorporaties mogen alleen gebouwen beheren die hun eigendom zijn. Dit staat in de Woningwet. Door een uitzonderingsmogelijkheid in de wet mogen corporaties sinds december 2015 ook gebouwen van gemeenten beheren. Die kunnen dienen als woonruimte voor asielzoekers met een verblijfsvergunning (vergunninghouders).

Hulp van woningcorporatie voor gemeente

Is de gemeente eigenaar of huurder van een pand waar ze vergunninghouders in wil huisvesten? Dan kan een gemeente de hulp inschakelen van een woningcorporatie. Bijvoorbeeld voor de administratie, het schoonmaken van de gezamenlijke ruimten en huismeesterwerkzaamheden. De gemeente moet deze diensten aanbesteden (tender) om oneerlijke concurrentie met andere bedrijven te voorkomen.

Experimenteerbepaling

Het kabinet maakt het beheer van corporaties mogelijk via het experimenteerartikel uit het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting. Hierdoor is het mogelijk om als experiment af te wijken van de wet. Dit moet het aanbod vergroten van woonruimte voor vergunninghouders.