Hoe wordt omgegaan met discriminatie op opvangplekken voor asielzoekers?

Bewoners van een asielzoekerscentrum (azc) ondertekenen de huisregels. Daarin staat onder andere dat zij andere bewoners met respect moeten behandelen.

Discriminatie verboden

Discriminatie mag niet in Nederland, ook niet in een azc. Personeel van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt dat de huisregels en regels voor veilig samenleven worden nageleefd.

Medewerkers spreken bewoners aan op ongewenst gedrag. Het COA kan ook een straf opleggen. Zoals een geldboete, overplaatsing of in het uiterste geval beƫindiging van opvang.