Is er speciale opvang voor kinderen van asielzoekers?

Kinderen van asielzoekers verblijven bij hun ouders in de opvanglocaties. Leerplichtige kinderen gaan naar school. Op een aantal opvangplekken bestaan crèches waar kinderen die niet naar school gaan naar toe kunnen.

Alleenstaande minderjarige asielzoekers

Sommige asielzoekers zijn jonger dan 18 jaar en worden niet begeleid door een ouder of een volwassen bloed- of aanverwant. Zij wonen in aparte opvanglocaties en krijgen speciale begeleiding.

Meer informatie over Kinderen in de opvang staat op de website van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).