Waar kan ik een mogelijk goede opvangplek voor asielzoekers melden?

U kunt een mogelijke opvanglocatie melden door een e-mail te sturen naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

E-mail COA

U kunt een e-mail sturen naar huisvesting@coa.nl met daarin:

  • contactgegevens van de plek en de eigenaar;
  • tekeningen van het pand: zoals situatietekeningen, plattegronden met de oppervlakte per ruimte;
  • gegevens over de huidige functie en het bestemmingsplan.