Waar vind ik als gemeente tips en informatie over de opvang van asielzoekers?

In de Handreiking verhoogde asielinstroom staat de meest actuele informatie voor gemeenten over de instroom van asielzoekers. Deze digitale brochure biedt onder meer tips en informatie over de opvang en gezondheidszorg voor asielzoekers. Ook is er aandacht voor de veiligheid in en rondom de opvang en de communicatie met omwonenden.

Download Handreiking verhoogde asielinstroom

De brochure Handreiking verhoogde asielinstroom kunt u downloaden van de website van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). Regelmatig verschijnen nieuwe versies van de handreiking met daarin ook de meest actuele ervaringen van gemeenten.

Meer informatie gemeenten

Het NGB biedt gemeenten overzicht van informatiebronnen over de asielinstroom. Bijvoorbeeld voor factsheets over het huisvesten van vergunninghouders en informatie over vrijwilligersorganisaties. 

Ervaring gemeente delen

Wilt u als gemeente uw ervaringen met de opvang van asielzoekers delen? Mail dan naar het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vluchtelingen (OTAV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) via otav@vng.nl.