Waarom neemt Nederland asielzoekers op?

Nederland biedt onderdak aan mensen die in hun eigen land gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat daar oorlog is of omdat ze worden vervolgd om hun geloof of afkomst.

Bescherming bieden aan vluchtelingen staat in het Vluchtelingenverdrag van Genève en andere internationale regels en afspraken. Nederland heeft dat verdrag getekend en houdt zich dus aan zijn afspraken.