Wat staat een asielzoeker in Nederland te wachten?

Een asielzoeker die in Nederland asiel wil aanvragen, gaat eerst naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hij heeft een gesprek om zijn identiteit, nationaliteit en reisroute vast te stellen. Daarna gaat hij naar een opvangplek en behandelt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn asielaanvraag.

Opvanglocatie asielzoekers

Is de 1e registratie en identificatie van de asielzoeker afgerond? Dan gaat hij naar een opvangplek in de buurt van het aanmeldcentrum dat zijn asielaanvraag behandelt. Daar vangt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hem op. Het COA regelt basisvoorzieningen zoals onderdak, kook- en wasgelegenheden. In het opvangcentrum is gelegenheid voor:

  • medisch advies;
  • voorlichting door VluchtelingenWerk Nederland;
  • voorbereiding van de asielprocedure door een advocaat.

Procedure in land eerste registratie

Is iemand eerder in een ander land van de Europese Unie (EU) als asielzoeker geregistreerd? Dan moet hij in veel gevallen terug naar het land van 1e registratie. Daar kan hij alsnog zijn asielprocedure doorlopen. Dit is de zogenaamde Dublin verordening.

Start asielprocedure

Na de periode van rust en voorbereiding start de asielprocedure. De IND beoordeelt de asielaanvragen. Daarbij houdt zij rekening met allerlei aspecten, zoals:

  • het verhaal van de asielzoeker: wat zijn de feiten, is het verhaal geloofwaardig;
  • de veiligheid in zijn land van herkomst.

Als de asielzoeker afkomstig is uit een veilig land, geldt er een snellere procedure. In dat geval is er geen periode van rust en voorbereiding en beslist de IND sneller. Bij een afwijzing moet de asielzoeker Nederland onmiddellijk verlaten.