Wie bepaalt waar asielzoekers worden opgevangen?

Er zijn verschillende soorten opvangcentra. Waar een asielzoeker wordt opgevangen, is afhankelijk van de fase van de asielprocedure waarin hij zich bevindt. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kijkt in welk opvangcentrum ruimte is om mensen op te vangen.

Overleg met gemeenten

Het hangt van verschillende factoren af of een plek geschikt is voor opvang van asielzoekers. Zo moet het mogelijk zijn om snel en veilig grote groepen mensen op te vangen. Ook moet de plek passen binnen het streekplan van de provincie en het bestemmingsplan van de gemeente. Het COA overlegt met gemeenten over geschikte plekken. Per provincie kan het aantal centra daarom verschillen. Een actueel overzicht van opvanglocaties vindt op de website van het COA.

Informatie over het recht op opvang en de plichten voor de asielzoeker vindt u op Coa.nl.

Deze infographic beschrijft de opvang van asielzoekers in Nederland. Meer informatie staat op de pagina Welke soorten opvang zijn er voor asielzoekers?

Opvanglocaties asielzoekers in Nederland.