Oekraïne kiest voor samenwerking met de Europese Unie

Meer democratie en welvaart door hervormingen

Oekraïne moet aan de slag met hervormingen om de democratie, rechtsstaat en economie te moderniseren. De afspraken in het samenwerkingsakkoord dragen hieraan bij. Zo kan Oekraïne een welvarend en stabiel land worden aan de oostgrens van de EU.

Hervormingen in Oekraïne

Met het samenwerkingsakkoord in de hand moet de regering van Oekraïne aan de slag met grote economische en politieke hervormingen. Zoals:

 • een open economie waarmee Nederlandse bedrijven gemakkelijk zaken doen;
 • een betrouwbare overheid;
 • onafhankelijke rechters;
 • respect voor mensenrechten;
 • aanpak van corruptie;
 • eerlijke verdeling van welvaart.

Ingezette hervormingen Oekraïne

Het associatieakkoord is het begin van een lange weg van hervormingen in Oekraïne. Het land is al begonnen met veranderingen, en heeft bijvoorbeeld:

 • een nieuwe politiewet, waardoor er streng geselecteerde agenten komen;
 • een verplichting voor politici om vermogen en bezittingen publiek te maken;
 • strenge regels voor een transparante gassector;
 • duidelijkheid over eigendom van media;
 • online en transparante overheidsaanbestedingen;
 • een wet voor openbaarheid van nationale en regionale begrotingen.

Met dit samenwerkingsakkoord volgen nog veel meer van dit soort hervormingen. De problemen van Oekraïne zijn daarmee niet onmiddellijk opgelost. Dat zal vele jaren gaan duren. De EU gaat streng toezicht houden op de uitvoering van het samenwerkingsakkoord door Oekraïne. Dat doet Nederland ook.

Zelf beslissen

Demonstratie op plein in Oekraine

Sinds de demonstraties in 2013 op het Maidanplein zijn er meerdere verkiezingen geweest waar  hervormingsgezinde partijen wonnen.

Nederland wil bijdragen aan dit belangrijke proces in Oekraïne om een welvarend en democratisch te land worden. Het associatieakkoord helpt daarbij.