Kamerbrief besluit Harmonisatie milieuzones

Minister Van Veldhoven stuurt het besluit tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer en het Kentekenreglement naar de Tweede Kamer. Het gaat om de vaststelling van de harmonisatie van milieuzones. Zij geeft een toelichting daarbij.

Kamerbrief besluit Harmonisatie milieuzones (PDF | 2 pagina's | 323 kB)