Kamerbrief met verslag Milieuraad 17 maart 2022

Staatssecretaris Heijnen (IenW)  en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de Milieuraad die op 17 maart 2022 in Brussel plaats vond. Zij doen dit mede namens de minister voor Natuur en Stikstof. Daarnaast brengen zij de Kamer op de hoogte van het voorstel tot wijziging van Richtlijn 2003/25/EG. Dit voorstel gaat over de toevoeging van verbeterde stabiliteitsvereisten voor passagiersschepen. Zij doen dit  namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Ook sturen zij de kwartaalrapportage met de stand van zaken van de lopende onderhandelingen in de Europese Unie (EU) van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van IenW.