Kwartaalrapportage – Q1 2022 Milieudossiers

Het document bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen in de Europese Unie (EU) van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van IenW in het 1e kwartaal van 2022.