Rapport vijfde wettelijke evaluatie RDW

Het rapport bevat  de 5-jarige beoordeling van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de Dienst Wegverkeer (RDW) als zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het rapport gaat over de periode 2016 – 2020.