Afschrift Brief NAL Voortgangsrapportage 2023

Afschrift van de brief van de Stuurgroep NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur) aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief gaat over de Voortgangsrapportage Nationale Agenda Laadinfrastructuur 2023.

Afschrift Brief NAL Voortgangsrapportage 2023