Voortgangsrapportage Nationale Agenda Laadinfrastructuur 2023

Het rapport bespreekt de voortgang van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) voor de uitrol van laadinfrastructuur van elektrische voertuigen. Deze bevatte samenwerkingsovereenkomsten tussen de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en netbeheerders die liepen van 2020 tot eind 2023.

Voortgangsrapportage Nationale Agenda Laadinfrastructuur 2023