Auto

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Overheid stimuleert elektrisch rijden

Elektrisch rijden is schoner en zuiniger dan rijden op benzine of diesel. De Rijksoverheid stimuleert elektrisch rijden, ook samen met (maatschappelijke) organisaties en partijen. Zo hoeft u geen belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) te betalen als u een elektrische auto koopt. Dankzij Green Deals zijn er door het hele land (snel)laadpunten voor elektrische auto’s.

Betere luchtkwaliteit door elektrisch rijden

Een auto die elektrisch rijdt, stoot geen luchtverontreinigende stoffen uit zoals fijnstof. Dit is belangrijk voor de luchtkwaliteit. Vooral in steden en langs drukke wegen.

Groene stroom en elektrisch rijden

Voor de productie van elektriciteit in Nederland worden nu fossiele brandstoffen, zoals kolen en aardgas gebruikt. Daarom kan elektrisch rijden nog niet altijd 'groen' genoemd worden. Als er meer groene stroom beschikbaar komt, wordt het milieuvoordeel van elektrisch rijden nog groter.

Maatregelen voor groei elektrisch vervoer

De Rijksoverheid stimuleert de aanschaf en het gebruik van elektrische auto’s met verschillende maatregelen:  

  • Elektrische auto’s zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting en bpm. Ook betaalt u een lagere fiscale bijtelling. 
  • In het samenwerkingsverband Formule E-team werkt de overheid samen met maatschappelijke organisaties aan een actieplan met concrete actiepunten en werkgroepen.

Green Deals voor elektrisch rijden

De overheid werkt met andere partijen aan afspraken over duurzaamheid in Green Deals. Zo ondersteunt de Rijksoverheid het gebruik van elektrische voertuigen in de transportsector. Denk bijvoorbeeld aan elektrische leaseauto's, elektrisch openbaar vervoer en elektrische taxi's.

Dankzij Green Deals is er een landelijk dekkend netwerk van (snel)laadpunten voor elektrische auto's.

De Rijksoverheid. Voor Nederland