Auto

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Overheid stimuleert elektrisch rijden

De Rijksoverheid stimuleert elektrisch rijden omdat dit schoner en zuiniger is dan rijden op benzine of diesel. Zo hoeven automobilisten geen aanschafbelasting (bpm) te betalen als zij een elektrische auto kopen.

Luchtkwaliteit en elektrisch rijden

Een auto die elektrisch rijdt, stoot geen luchtverontreinigende stoffen uit, zoals fijn stof. Dit is belangrijk voor de luchtkwaliteit, vooral in steden en langs drukke wegen.

Groene stroom en elektrisch rijden

Voor de huidige elektriciteitsproductie in Nederland worden fossiele brandstoffen, zoals kolen en aardgas, gebruikt. Daarom kan elektrisch rijden nog niet altijd 'groen' genoemd worden. Als er meer groene stroom beschikbaar komt, wordt het milieuvoordeel van elektrisch rijden nog groter.

Wegnemen belemmeringen voor groei elektrisch vervoer

Veel elektrische auto’s hebben nog een beperkte actieradius en zijn bovendien duur. Ook zijn er niet veel modellen op de markt voor het beroepsvervoer. En er zijn nog niet genoeg laadpunten. De Rijksoverheid wil daarom onder meer:

  • elektrisch rijden stimuleren door (semi-)elektrische auto's vrij te stellen van fiscale bijtelling, motorrijtuigenbelasting en bpm; 
  • verder met het Formule E-team: een samenwerkingsverband tussen overheid en maatschappelijke organisaties dat als doel heeft elektrisch rijden te stimuleren.

Op de site van Milieu Centraal staat meer informatie over elektrisch en hybride rijden en oplaadpunten.

Green Deals voor elektrisch rijden

De overheid werkt met andere partijen aan Green Deals. Zo ondersteunt de Rijksoverheid het gebruik van elektrische voertuigen in de transportsector. Denk bijvoorbeeld aan elektrische leaseauto's, elektrisch openbaar vervoer en elektrische taxi's.

Dank zij Green Deals is er een landelijk dekkend netwerk zijn van (snel)laadpunten voor elektrische auto's.

De Rijksoverheid. Voor Nederland