Actieplan po Basis voor presteren

Het actieplan Basis voor presteren bevat een samenhangend pakket aan maatregelen om elk talent te benuttenĀ en te streven naar een ambitieuze leercultuur in het primair onderwijs.