Kamerbrief bij overzicht deugdelijkheidseisen

Minister Slob stuurt een geactualiseerd overzicht van de deugdelijkheidseisen in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen per december 2019 naar de Tweede Kamer.