Aanbiedingsbrief bij afschrift kabinetsreactie op voorstellen voor erbetering basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Minister Slob stuurt een afschrift van de kabinetsreactie op adviezen van Curriculum.nu naar de Eerste Kamer. Curriculum.nu had adviezen gedaan voor verbetering van het curriculum voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.