Muziek op de basisschool

Muziekles draagt bij aan de brede vorming van kinderen. Het is goed voor de ontwikkeling van de hersenen en motoriek. De Rijksoverheid wil dat elke basisschool in 2020 structureel muziekonderwijs geeft.

Meer en betere muziekles in de klas

De overheid stelt €25 miljoen beschikbaar om de muziekles op basisscholen te verbeteren. Met dit extra geld kunnen leraren trainingen volgen in het geven van muziekles. Ook kunnen zij samenwerken met muziekscholen en poppodia. Basisscholen vragen de subsidie Impuls muziekonderwijs aan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De subsidieregeling is verlengd tot en met 29 juni 2018. Vanwege het succes, heeft de overheid het budget voor deze impulsregeling muziekonderwijs eenmalig met €5 miljoen verhoogd.

Daarnaast is er ook de landelijke campagne Méér muziek in de klas. Hieraan doen diverse partners mee. Ambassadeurs zijn bijvoorbeeld Koningin Máxima en bekende Singer Songwriters. Deze beweging zet zich in voor meer muziekles op de basisschool en in de vrije tijd.

Beter muziekonderwijs voor pabostudenten

Na hun studie geven pabostudenten als groepsleerkracht muziekles aan hun klas. Hoe beter de juf of meester muziekles geeft, hoe enthousiaster leerlingen meedoen en hoe meer ze leren. Daarom stelt de overheid voor de periode 2017-2020 €5 miljoen beschikbaar om muziekles op de pabo te verbeteren.

De subsidie wordt aangeboden in 2 rondes. De eerste was in de zomer van 2017. De tweede ronde is van 8 januari tot en met 26 april 2018. Pabo’s werken in de 3 studiejaren daarna samen met een conservatorium aan hun eigen projecten. Doel is dat het muziekonderwijs niet tijdelijk, maar structureel verbetert.

Pabo’s vragen de subsidie Professionalisering muziekonderwijs pabo aan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Cultuureducatie met kwaliteit

Muziekonderwijs is onderdeel van het programma Cultuureducatie met kwaliteit. Ruim 3000 basisscholen doen mee aan dit programma. Het is verlengd voor de periode 2017-2020. Scholen werken daarbij samen met culturele instellingen om de kwaliteit van het cultuuronderwijs te verbeteren.