Muziek op de basisschool

Muziekles draagt bij aan de brede vorming van kinderen. Het is goed voor de ontwikkeling van de hersenen en motoriek. De Rijksoverheid wil dat elke basisschool in 2020 structureel muziekonderwijs geeft.

Beter muziekonderwijs voor pabostudenten

Na hun studie geven pabostudenten als groepsleerkracht muziekles aan hun klas. Hoe beter de juf of meester muziekles geeft, hoe enthousiaster leerlingen meedoen en hoe meer ze leren. Daarom stelt de overheid voor de periode 2017-2022 €5 miljoen beschikbaar om muziekles op de pabo te verbeteren.

Daarvoor werd de subsidie Professionalisering muziekonderwijs pabo aangeboden, in 3 rondes. De laatste periode liep van 29 april 2019 tot en met 24 mei 2019. Deze ronde geldt voor de schooljaren 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022. Het Fonds voor Cultuurparticipatie voert de subsidieregeling uit.

Pabo’s kunnen verder samenwerken met een conservatorium aan hun eigen projecten. Doel is dat het muziekonderwijs niet tijdelijk, maar structureel verbetert.

Daarnaast is er ook de landelijke campagne Méér muziek in de klas. Hieraan doen diverse partners mee. Ambassadeurs zijn bijvoorbeeld Koningin Máxima en bekende singer-songwriters. Deze beweging zet zich in voor meer muziekles op de basisschool en in de vrije tijd.

Cultuureducatie met kwaliteit

Muziekonderwijs is onderdeel van het programma Cultuureducatie met kwaliteit. Ruim 3000 basisscholen doen mee aan dit programma. Het is verlengd voor de periode 2017-2020. Scholen werken daarbij samen met culturele instellingen om de kwaliteit van het cultuuronderwijs te verbeteren.