Hoe blijft basisonderwijs van goede kwaliteit?

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de onderwijskwaliteit. De inspectie beoordeelt of de leerkrachten beschikken over voldoende pedagogische en didactische vaardigheden. Er is bijvoorbeeld een plezierige sfeer op school en de leerkrachten leggen de lesstof duidelijk uit.

School werkt aan kwaliteit onderwijs

Om hun werk goed te kunnen doen, hebben leerkrachten tijd nodig voor:

  • lesvoorbereiding;
  • het volgen van de ontwikkeling en de prestaties van leerlingen;
  • en een goede kwaliteitszorg op school.

Als er niet voldoende leerkrachten (of vervangers voor zieke leraren) zijn, komt de onderwijskwaliteit onder druk te staan. Daarom is het belangrijk dat schoolbesturen en scholen goed weten wat ze met het onderwijs willen bereiken en hoe ze dat willen organiseren. Ook ouders worden hierbij betrokken, onder meer via de medezeggenschapsraad.