Hoe worden scholen in het basisonderwijs betaald?

De Rijksoverheid betaalt scholen via een systeem van lumpsumfinanciering. Dat betekent dat scholen een totaalbedrag krijgen waaruit personeelskosten en materiële kosten kunnen worden betaald. Materiële kosten zijn bijvoorbeeld kosten voor boeken, meubilair en onderhoud.

Hoogte en besteding lumpsum

De hoogte van het bedrag hangt onder andere af van:

  • het aantal leerlingen;
  • hun leeftijd;
  • het onderwijstype;
  • het aantal scholen dat onder het schoolbestuur of instellingsbestuur valt.

Onderwijsinstellingen mogen zelf bepalen hoe zij dit geld verdelen en besteden. Daarom is het belangrijk dat de instellingen en schoolbesturen een goed financieel beleid voeren.