Waarom staan (bovenschoolse) managers niet voor de klas?

Bovenschoolse directeuren of bovenschoolse managers sturen meer dan 1 school aan. Zij zijn daardoor niet fulltime op 1 school aanwezig. Zij regelen allerlei zaken op het gebied van het personeel en de organisatie van hun scholen.

Bovenschoolse directeur is keuze van bestuur

Schoolbesturen hebben veel ruimte om scholen aan te sturen. In sommige gevallen is het in verband met de schaalgrootte praktisch om te werken met bovenschoolse directeuren  / managers.

Als het gaat om grotere scholen, is er in zo’n geval vaak wel een locatieleider. De locatieleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt van de school.