Welke maatregelen neemt de minister van onderwijs op de Stichting Islamitische School Amsterdam (ISA)?

Minister Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) wil dat het bestuur van de Stichting Islamitische School Amsterdam (ISA) wordt versterkt. Er moeten 3 nieuwe bestuurders komen om orde op zaken te stellen, in het belang van de leerlingen. Dat heeft de minister besloten na een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de financiën en de kwaliteit van de school.

Scholen blijven open

Alle 3 de scholen van de Stichting Islamitische School Amsterdam blijven open. Dit zijn:

  • Al Yaqoet;
  • Al Jhawara;
  • Al Maes.

Beter bestuur

Eerder had de minister aangegeven dat hele bestuur weg moest, dat is niet meer zo. Het bestuur lijkt de juiste stappen te zetten om de kwaliteit van het onderwijs te ondersteunen en orde op zaken te stellen. Daarover zijn ook gesprekken met het ministerie en de inspectie.

De interim directeur-bestuurder mag het schooljaar afmaken om rust te brengen tot een nieuwe directeur is aangesteld. Het schoolbestuur moet worden versterkt met 3 nieuwe bestuursleden. De bestuursvoorzitter moet aan het einde van zijn termijn worden vervangen door een nieuwe voorzitter.

Schoolbestuur is niet goed met geld omgegaan

De Inspectie van het Onderwijs constateerde na onderzoek dat het bestuur van de Stichting Islamitische School Amsterdam niet goed is omgegaan met geld van de scholen. De administratieve organisatie en interne controle zijn niet op orde. Het bestuur nam ook geen maatregelen om dit te verbeteren. Ook spreekt de inspectie uit geen vertrouwen te hebben in het vermogen van dit bestuur om dit op te lossen.