Wat houdt de proef tweetalig basisonderwijs in?

Een aantal basisscholen doet mee aan deze proef. De leraren geven daar 30% tot 50% van de tijd les terwijl zij Engels spreken. Dit doen zij in alle groepen. Deze kinderen leren beter Engels spreken dan kinderen die pas later kennismaken met deze taal. De proef duurt tot en met 2019.

Les in een andere taal

Sinds 1 januari 2016 mogen basisscholen tot 15% van hun lessen in een andere taal geven. De leerlingen krijgen dus niet alleen het vak Engels. Leraren kunnen ook vakken zoals gym en geschiedenis in het Engels geven. Blijkt de proef een succes? Dan krijgen basisscholen misschien de mogelijkheid om meer lestijd in een andere taal te geven. Dat kan ook Frans of Duits zijn. Maar in de proef kozen de scholen allemaal voor Engels.

Lees verder over de doelen van tweetalig basisonderwijs op de website van Nuffic.

Vroeg vreemdetalenonderwijs

Naast tweetalig basisonderwijs is er ook vroeg vreemdetalenonderwijs. Dan krijgen leerlingen op de basisschool extra uren Engels, Duits, Frans of Spaans. Meestal gebeurt dit al vanaf groep 1. Ruim 1000 basisscholen in Nederland bieden vroeg vreemdetalenonderwijs aan.

Lees verder over de doelen van vroeg vreemdetalenonderwijs op de website van Nuffic.