Wat is de kerntaak van leerkrachten in het basisonderwijs?

Goed onderwijs geven is de kerntaak van een leerkracht. Schoolleider en schoolteam bepalen zelf welke accenten zij leggen in het onderwijs. En hoeveel tijd zij aan verschillende taken besteden. 

Bij leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, geeft de interne begeleider (IB’er) advies. Soms heeft een school ook onderwijsassistenten of vakleerkrachten in dienst die bepaalde werkzaamheden overnemen van de groepsleerkracht. Er is ook tijd nodig voor nascholing of verdere professionalisering. Daarom wordt er tijd uitgetrokken voor studiedagen en opleidingen voor de leerkrachten.

Extra taken organiseren

Voor extra taken kan het team hulp inroepen van ouders of anderen. Bijvoorbeeld voor de organisatie van feestelijke bijeenkomsten, een excursie of een schoolreisje.

Ook voor administratieve taken of verantwoordingsdocumenten kan het team kiezen voor een aanpak-op-maat. De handreiking Ruimte in Regels helpt om te bepalen hoe de school hiermee omgaat. Er zijn basisscholen die de werkdruk op school met succes hebben aangepakt. Goede voorbeelden hiervan staan op de website www.leraar.nl.