Beslisnota's bij Kamerbrief over verzoeken om ambtshalve vermindering niet-bezwaarmakers box 3

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over verzoeken om ambtshalve vermindering niet-bezwaarmakers box 3 (PDF | 11 pagina's | 6,5 MB)