Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie moties en amendementen Belastingplan 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie moties en amendementen Belastingplan 2023 (PDF | 2 pagina's | 622 kB)