Beslisnota bij Kamerbrief over belastingdruk woningcorporaties

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over belastingdruk woningcorporaties (PDF | 2 pagina's | 90 kB)