Bijlagen over uitwerking beleid tegemoetkoming FSV

Verzameling publicaties over de vormgeving van het tegemoetkomingsbeleid voor mensen die in de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) van de Belastingdienst zijn opgenomen en of hiervan nadelige gevolgen hebben ondervonden.

Bijlagen over uitwerking beleid tegemoetkoming FSV (PDF | 48 pagina's | 17,7 MB)