Registratiebelasting auto (bpm) 2018

Wat er voor u verandert in de registratiebelasting (bpm) hangt onder andere af van het soort auto.

Bpm elektrische auto in 2018

Voor volledig elektrische auto’s betaalt u in 2018 geen bpm. Dit blijft zo tot en met 2020. Het kabinet stimuleert volledig elektrisch rijden omdat dit bijdraagt aan een beter klimaat en milieu.

Bpm gewone en plug-in hybride auto in 2018

Hoeveel bpm u moet betalen, hangt af van een aantal punten. Onder andere hoeveel CO2 uw auto uitstoot en het tarief van de bpm.
Bereken hoeveel bpm u moet betalen voor een reguliere of plug-in hybride auto.

Bpm tarieven niet omhoog in 2018

Door Autobrief II zijn de bpm-tarieven per 1 januari 2018 met 4,41% verlaagd. In advertenties en media staat ten onrechte dat de bpm-tarieven per 1 september 2018 omhoog zouden gaan. Dit klopt niet. De bpm-tarieven zijn niet omhoog gegaan op 1 september 2018. De bpm-tarieven blijven ongewijzigd tot en met 31 december 2018.

Nieuwe CO2-uitstoottest en gevolgen voor de bpm

De WLTP-testmethode vervangt de oude NEDC-testmethode voor het vaststellen van de CO2-uitstoot van personenauto’s. Per 1 september 2018 is de nieuwe WLTP-testmethode Europees verplicht voor alle nieuw verkochte auto’s. Behalve voor auto’s die nog op voorraad zijn en waarvan de CO2-uitstoot nog volgens de oude NEDC-testmethode is vastgesteld.

Alle WLTP-geteste auto’s krijgen ook een (omgerekende of geteste) NEDC CO2-uitstoot. De NEDC CO2-uitstoot is van invloed op de hoogte van de bpm. Een WLTP-geteste auto kan op een andere (omgerekende) NEDC CO2-uitstoot uitkomen dan een vergelijkbaar vorig model van die auto. Het zijn namelijk niet exact dezelfde auto’s. Een hogere CO2-uitstoot heeft gevolgen voor de hoogte van de bpm. Hoe hoger de CO2-uitstoot, hoe hoger de bpm.

Autobrief

In de Autobrief II aan de Tweede Kamer staan de voorgenomen aanpassingen in de bpm van 2018 tot 2020. Door deze aanpassingen worden de autobelastingen eenvoudiger. En dragen zij bij aan een beter klimaat en milieu. Zo wordt de bpm minder afhankelijk van de CO2-uitstoot. En gaat de bpm stapsgewijs omlaag met in totaal 14,7% in de periode 2017 - 2020.