Wegenbelasting auto (mrb) 2018

Wat er voor u verandert in de motorrijtuigenbelasting (mrb) hangt af van het soort auto. Dit zijn de wijzigingen voor 2018.

Mrb volledig elektrische auto in 2018

Net als in 2017, betaalt u in 2018 geen wegenbelasting voor een volledig elektrische auto. Dit blijft zo tot en met 2020. Het kabinet wil zo volledig elektrisch rijden stimuleren. En draagt zo bij aan een beter klimaat en milieu.

Mrb plug-in hybride auto in 2018

Een plug-in hybride auto heet ook wel een plug-in hybrid electric vehicle (PHEV). Sinds 2017 gaat de berekening van de mrb voor dit soort auto’s over het hele gewicht. Inclusief de accu. Tot 2017 werd het gewicht van de accu in mindering gebracht bij de berekening van de mrb (kilocorrectie).

Plug-in hybride auto’s rijden een veel kleiner deel van hun kilometers elektrisch dan verwacht. Daardoor zijn ze minder energiezuinig en milieuvriendelijk. Daarom bouwt het kabinet de belastingvoordelen voor plug-ins de komende jaren af.

Voor plug-in hybride auto’s geldt tot en met 2020 een halftarief in de mrb. Dit betekent dat u de helft van het tarief voor een gewone auto betaalt.

Bereken uw motorrijtuigenbelasting

Wegenbelasting gewone auto omhoog

De wegenbelasting gaat in 2018 met 0,8% omhoog. 

Bereken uw motorrijtuigenbelasting.

Mrb diesel vanaf 2019 omhoog

Voor dieselauto’s zonder fabrieksroetfilter gaat de mrb per 2019 omhoog met 15%. Dit is inclusief het deel van de mrb dat naar de provincies gaat (provinciale opcenten). Voor een gemiddelde dieselpersonenauto in de gewichtsklasse 1350-1450 kilo betekent dat een verhoging van € 225 per jaar.

Bereken voor 2018 de hoogte van uw motorrijtuigenbelasting

Autobrief

Bekijk de Autobrief II voor meer veranderingen in de mrb van 2018 tot 2020. Door deze veranderingen worden de autobelastingen eenvoudiger. En dragen bij aan een beter klimaat en milieu.