DGB-, VPB-APA- en ATR-besluiten

De Rijksoverheid maakt internationale afspraken over ondernemingsverhoudingen. Zij geven binnenlandse en buitenlandse ondernemers vooraf zekerheid over fiscale zaken. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste afspraken en antwoorden op vragen over het besluit Dienstverleningslichamen en zekerheid vooraf (DGB 2014/3101), en het besluit Behandeling van verzoeken om zekerheid vooraf in de vorm van een Advance Tax Ruling (ATR) (DGB 2014/3099).