Aanvullend besluit Woo-verzoek over Aanspreekpunt Potentiële Buitenlandse Investeerders

Besluit op een verzoek om documenten over het Aanspreekpunt Potentiële Buitenlandse Investeerders (APBI). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Aanvullend Woo-besluit APBI (PDF) | 3 pagina's | (379,49 KB)

Inventaris aanvullend Woo-besluit APBI (PDF) | 1 pagina| (44,16 KB)

Signalen US-reis (PDF) | 3 pagina's | (585,04 KB)

Signalen vestigingsklimaat vooral nav recente gesprekken in de US (PDF) | 3 pagina's | (659,51 KB)

Signalen Chicago Toronto (PDF) | 7 pagina's | (1,31 MB)

Signalen besprekingen in San Francisco (PDF) | 4 pagina's | (676,69 KB)

Signalen bedrijfsgesprekken Atlanta Houston New York (PDF) | 3 pagina's | (629,93 KB)