Lage btw-tarief van 6% naar 9%

Op 1 januari 2019  is het lage btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%.

Invloed nieuwe tarief

Het nieuwe tarief heeft invloed op:

 • de administratie;
 • de prijzen van goederen en diensten;
 • de facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang van 2018 naar 2019.  

Welk btw-tarief geldt wanneer?

Het moment waarop de btw is verschuldigd, bepaalt welk btw-tarief van toepassing is. Onderstaand treft u een nadere toelichting over het moment dat de btw verschuldigd is. Op welk moment de btw verschuldigd is, hangt af van het stelsel dat u toepast voor uw btw-administratie. In Nederland is dit het kasstelsel of het factuurstelsel:

 1. Het kasstelsel geldt voor ondernemers die voornamelijk goederen of diensten leveren aan particulieren. Zij berekenen de btw op basis van kas- en bankadministratie. U bent de btw verschuldigd als u de inkomsten heeft ontvangen. Bijvoorbeeld op uw bankrekening of in uw kas.

  Past u het kasstelsel toe? Dan past u 9% btw-tarief toe op de in 2019 ontvangen vergoedingen. Op de nog in 2018 ontvangen vergoedingen past u het 6% btw-tarief toe.  
   
 2. Het factuurstelsel geldt voor ondernemers die goederen of diensten leveren aan ondernemers. Of aan rechtspersonen die geen ondernemer zijn. Bijvoorbeeld bij verenigingen of stichtingen.

  Past u het factuurstelsel toe? Dan bepaalt het tijdstip waarop u de factuur verstuurt of uiterlijk had moeten versturen (voor de 15e dag volgend op de maand waarin de prestatie is verricht), welk btw-tarief geldt. Het lage btw-tarief van 2018 (6%) of 2019 (9%).

  Voorbeeld
  U leverde op 28 december 2018 goederen aan een andere ondernemer. U verstuurt hiervoor de factuur op 5 januari 2019. Dit moment bepaalt welk btw-tarief geldt. In dit geval het btw-tarief van 2019 (9%). 

Let op! In sommige gevallen gelden aangepaste regels voor factureren.

Bepalen btw-tarief: 2 bijzondere gevallen

Er zijn 2 bijzondere gevallen voor het bepalen welk btw-tarief geldt:

 1. U levert aan een particulier en past het factuurstelsel toe
  Past u het factuurstelsel toe en hoeft u voor een levering of een dienst geen factuur uit te reiken? Dan bepaalt het tijdstip waarop u de prestatie verricht, welk btw-tarief geldt. Voor een levering of dienst aan een particulier geldt bijvoorbeeld geen factuurverplichting.

  Past u het factuurstelsel toe en verricht u een prestatie aan een particulier? Dan geldt het 6% btw-tarief als u de prestatie in 2018 heeft verricht. Als u de prestatie in 2019 verricht, dan geldt het 9% btw-tarief.

  Voorbeeld
  U leverde goederen op 28 december 2018 aan een particulier. De rekening hiervoor stuurt u op 5 januari 2019 naar deze particulier. Het moment waarop de levering plaatsvindt is leidend, daarom geldt het 6% btw-tarief van 2018.
   
 2. U ontvangt een vooruitbetaling
  Bij ontvangst van een vooruitbetaling geldt het btw-tarief van dat moment.

  Voorbeeld
  U ontving op 28 december 2018 een betaling voor een levering die op 5 januari 2019 plaatsvindt. Dan geldt het 6% btw-tarief van de ontvangen betaling in 2018.
Infographic lage btw-tarief van 6% naar 9%