Wanneer moet ik als ondernemer belasting betalen op de invoer van goederen?

Als u goederen van buiten de Europese Unie (EU) invoert in Nederland, moet u meestal invoerrechten betalen. Ook betaalt u omzetbelasting (btw) en soms accijns, verbruiksbelasting of andere heffingen.

Invoerrechten betalen

Bij de invoer van goederen gelden invoerrechten. De douane int deze invoerrechten en draagt die af aan de EU. Een deel van dit geld mogen EU-landen houden als vergoeding. Alle EU-landen gebruiken hetzelfde gemeenschappelijk douanetarief.

Geen of lagere invoerrechten betalen

Over de handel met producten tussen EU-landen heft de douane geen invoerrechten. Dit geldt ook voor landen waarmee de EU vrijhandelsakkoorden sloot. Er zijn handelsakkoorden met onder meer:

  • landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) zoals Noorwegen en Zwitserland;
  • landen en gebiedsdelen overzee: zoals Aruba, Curaçao en Groenland;
  • Zuid-Afrika en Mexico;
  • Turkije;
  • landen in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Zuidzee.

Voor sommige goederen uit ontwikkelingslanden geldt een verlaagd of geen invoertarief. Dit is het algemeen preferentieel tarief.

Invoerrechten beschermen tegen lage prijzen

De invoerrechten op goederen zijn een manier om landen te beschermen tegen goedkopere producten buiten de EU. Invoerrechten verkleinen de prijsverschillen met Europese producten. Bedrijven kunnen zo beter concurreren met goedkope producten uit andere landen.

Btw en verleggingsregeling

Naast invoerrechten betaalt u meestal belasting over toegevoegde waarde (btw). Het btw-tarief bij de invoer van producten is hetzelfde als het tarief bij binnenlandse leveringen.

Soms betaalt niet u de btw, maar de ondernemer aan wie u diensten of goederen levert. U verlegt de btw dan naar deze ondernemer. Dit is de verleggingsregeling

Accijns en verbruiksbelasting

U moet accijns betalen als u accijnsgoederen invoert. Accijnsgoederen zijn bijvoorbeeld:

  • alcoholhoudende dranken: zoals bier en wijn;
  • tabaksproducten: zoals sigaretten en sigaren;
  • minerale oliën: zoals diesel of benzine.

Tabaksproducten moeten zijn voorzien van een geldig Nederlands accijnszegel.

Verbruiksbelasting betaalt u bij de invoer van alcoholvrije dranken, zoals sap en limonade.

Andere heffingen bij invoer

Soms moet u bij de invoer van goederen nog andere heffingen betalen. Voorbeelden zijn landbouwheffingen op landbouwproducten of antidumpingheffingen op industriële producten. Deze heffingen moeten voorkomen dat producten op de Europese markt verschijnen tegen te lage prijzen.