Wanneer moet ik als ondernemer dividendbelasting betalen?

U moet dividendbelasting betalen wanneer uw bedrijf een deel van de winst uitkeert aan de aandeelhouders. Deze winstuitkering heet dividend. Het algemene tarief voor dividendbelasting is 15%.

Voorheffing en verrekening dividendbelasting

U houdt de dividendbelasting in op de winst die u uitkeert aan uw aandeelhouders. Dit is de voorheffing. Dat houdt in dat de aandeelhouders de ingehouden dividendbelasting achteraf kunnen verrekenen in hun aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Ontvangt u als vennootschap dividend voor aandelen van een andere vennootschap? Dan kunt u de dividendbelasting verrekenen met de vennootschapsbelasting. Een particulier kan de ingehouden dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting.

Aangifte dividendbelasting

U kunt de ingehouden dividendbelasting aangeven bij de Belastingdienst met het formulier Aangifte dividendbelasting.

Vrijstelling of teruggaaf dividendbelasting

Soms heeft u recht op (gedeeltelijke) vrijstelling van dividendbelasting of teruggaaf van dividendbelasting. Bijvoorbeeld als u een stichting of vereniging heeft die is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Ook bedrijven in het buitenland kunnen via de Belastingdienst mogelijk vrijstelling, vermindering of teruggaaf van dividendbelasting krijgen.