Wanneer moet ik als ondernemer vennootschapsbelasting betalen?

Een naamloze vennootschap (nv) of een besloten vennootschap (bv) betaalt vennootschapsbelasting over haar winst. 

Wie betaalt vennootschapsbelasting?

Heeft u een nv of bv? Dan moet u in de meeste gevallen vennootschapsbelasting betalen over uw winst. Ook bijvoorbeeld een stichting of vereniging moet soms aangifte vennootschapsbelasting doen.

Natuurlijke personen, zoals ondernemers met een eenmanszaak, betalen belasting over hun winst via de inkomstenbelasting.

Ook sommige rechtsvormen hoeven geen vennootschapsbelasting te betalen. Bijvoorbeeld een fiscale beleggingsinstelling. Bij enkele rechtsvormen die zich richten op collectief beleggen kan de Belastingdienst vrijstelling van vennootschapsbelasting geven.

Tarieven vennootschapsbelasting

Er zijn 2 tarieven voor de vennootschapsbelasting:

  • 20% voor winsten tot € 200.000 (mkb-tarief);
  • 25% voor winsten boven € 200.000.

Er is een bijzonder, verlaagd tarief voor vernieuwend onderzoek door ondernemers. Dat valt binnen de innovatiebox

Kabinet Rutte III: verlaging vennootschapsbelasting

Het kabinet wil de vennootschapsbelasting in stappen verlagen. In 2019 gaan de tarieven met 1% omlaag, in 2020 met nog eens 1,5% en in 2021 daarbovenop nog eens 1,5%. Daarmee komen de tarieven in 2021 op 16% en 21% uit. Ook is het voornemen dat het tarief in box 2 (aanmerkelijk belang) van 25% naar 28,5% gaat. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Aftrek belasting voor verliezen, afschrijvingen en investeringen

U kunt onder voorwaarden bepaalde bedragen aftrekken van uw winst. U hoeft dan minder vennootschapsbelasting te betalen. Voorbeelden zijn:

Ook zijn er 3 investeringsregelingen met voordelen voor ondernemers:

Vennootschapsbelasting bij fiscale eenheid

Vormt uw moedermaatschappij een fiscale eenheid met 1 of meer dochterbedrijven? Dan ziet de Belastingdienst deze bedrijven als 1 belastingplichtige. Dit heeft een belangrijk voordeel. De verliezen van een bedrijf kunt u dan verrekenen met de winsten van een ander bedrijf uit dezelfde groep. Bij de Belastingdienst vindt u meer informatie over de gevolgen van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Deelnemingsvrijstelling vennootschapsbelasting

Keert een dochtermaatschappij winst uit als dividend aan de moedermaatschappij? Dan wordt de winst van de dochtermaatschappij niet opnieuw belast bij de hoofdonderneming. Binnen een concern hoeft u dus maar 1 keer vennootschapsbelasting te betalen over de winst. Dit heet de deelnemingsvrijstelling