Wanneer moet ik als ondernemer vennootschapsbelasting betalen?

Een naamloze vennootschap (nv) of een besloten vennootschap (bv) betaalt vennootschapsbelasting over haar winst. 

Wie betaalt vennootschapsbelasting?

Heeft u een nv of bv? Dan moet u in de meeste gevallen vennootschapsbelasting betalen over uw winst. Ook bijvoorbeeld een stichting of vereniging moet soms aangifte vennootschapsbelasting doen.

Natuurlijke personen, zoals ondernemers met een eenmanszaak, betalen belasting over hun winst via de inkomstenbelasting.

Ook sommige rechtsvormen hoeven geen vennootschapsbelasting te betalen. Bijvoorbeeld een fiscale beleggingsinstelling. Bij enkele rechtsvormen die zich richten op collectief beleggen kan de Belastingdienst vrijstelling van vennootschapsbelasting geven.

Tarieven vennootschapsbelasting

Er zijn 2 tarieven voor de vennootschapsbelasting:

  • 20% voor winsten tot € 200.000 (mkb-tarief);
  • 25% voor winsten boven € 200.000.

Er is een bijzonder, verlaagd tarief voor vernieuwend onderzoek door ondernemers. Dat valt binnen de innovatiebox

Belastingplan 2019: verlaging vennootschapsbelasting

Het kabinet wil de vennootschapsbelasting in stappen verlagen. Dat staat in het Belastingplan 2019. Volgens dat plan gaat het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag. In 2019 wordt het tarief in de eerste schijf 19%, in de tweede 24,30%. Vanaf 2020 dalen die tarieven naar 17,5% en 23,90%. In 2021 naar 16% en 22,25%.

Aftrek belasting voor verliezen, afschrijvingen en investeringen

U kunt onder voorwaarden bepaalde bedragen aftrekken van uw winst. U hoeft dan minder vennootschapsbelasting te betalen. Voorbeelden zijn:

Ook zijn er 3 investeringsregelingen met voordelen voor ondernemers:

Vennootschapsbelasting bij fiscale eenheid

Vormt uw moedermaatschappij een fiscale eenheid met 1 of meer dochterbedrijven? Dan ziet de Belastingdienst deze bedrijven als 1 belastingplichtige. Dit heeft een belangrijk voordeel. De verliezen van een bedrijf kunt u dan verrekenen met de winsten van een ander bedrijf uit dezelfde groep. Bij de Belastingdienst vindt u meer informatie over de gevolgen van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Deelnemingsvrijstelling vennootschapsbelasting

Keert een dochtermaatschappij winst uit als dividend aan de moedermaatschappij? Dan wordt de winst van de dochtermaatschappij niet opnieuw belast bij de hoofdonderneming. Binnen een concern hoeft u dus maar 1 keer vennootschapsbelasting te betalen over de winst. Dit heet de deelnemingsvrijstelling