Aanpakken constructies belastingontwijking

Belastingplichtigen maken gebruik van mogelijkheden in de wet om belasting te ontwijken. Zij gebruiken hiervoor bijvoorbeeld verschillen in belastingstelsels van verschillende landen. Ook zijn er belastingplichtigen die in strijd met de wet minder belasting betalen. Bijvoorbeeld door bewust inkomsten niet aan te geven. De Rijksoverheid neemt hier verschillende maatregelen tegen.

Voorkomen misbruik belastingstelsel

De Rijksoverheid neemt verschillende concrete maatregelen om belastingontwijking en belastingontduiking tegen te gaan. Bijvoorbeeld: 

  • In 2018 ging er via Nederland zo'n € 37 miljard aan renten, royalty’s en dividend naar laagbelastende landen. Dat zijn landen die geen of te weinig (minder dan 9%) belasting heffen. Hierop neemt het kabinet de volgende maatregelen:
  • Met het Multilateraal Instrument (MLI) kan Nederland zonder onderhandelingen het belastingverdrag met een grote groep landen in één keer veranderen. Dit om belastingontwijking tegen te gaan. Nederland is hierin ook strenger dan veel andere landen.

Vergroten transparantie en integriteit

Verder neemt de Rijksoverheid ook verschillende algemene maatregelen om belastingontwijking en belastingontduiking tegen te gaan. Bijvoorbeeld:

  • Nederland heeft een eigen lijst van landen met een lage belasting. Nederland gebruikt deze lijst voor (het toepassen van) verschillende maatregelen. Zoals de bronbelasting op rente en royalty’s.
  • Belastingadviseurs, accountants en andere financiële instellingen moeten vanaf 1 juli 2020 ongebruikelijke en verdachte constructies melden bij de Belastingdienst.
  • Boetes aan dienstverleners die belastingontduiking mogelijk hebben gemaakt, kunnen openbaar worden gemaakt. Het kan hierbij gaan om belastingadviseurs, maar bijvoorbeeld ook notarissen, accountants en advocaten. De gegevens blijven 5 jaar staan op de website van de Belastingdienst.