Verhoging arbeidskorting

De arbeidskorting wordt vanaf 1 januari 2023 jaarlijks verhoogd. Deze verhoging is voordelig voor werknemers en ondernemers met een arbeidsinkomen tot € 115.301. De arbeidskorting verlaagt de inkomstenbelasting voor mensen die werken.

Werken aantrekkelijk maken

Door een verhoging van de arbeidskorting gaat werken meer lonen voor mensen met een inkomen tot € 115.301 per jaar. Werkenden met een inkomen tussen de € 11.000 en € 37.000 (lage en middeninkomens) hebben het meeste voordeel van de hogere arbeidskorting.

De verhoging van de arbeidskorting is een van de maatregelen om de inkomens van ondernemers, zelfstandigen en werknemers gelijker te belasten.

Extra verhoging arbeidskorting vanaf 2023

De arbeidskorting wordt vanaf 1 januari 2023 elk jaar verhoogd voor werkenden en ondernemers die inkomstenbelasting betalen. Het kabinet trekt hier jaarlijks € 3,3 miljard voor uit. Het kabinet heeft van 2019 tot en met 2022 de arbeidskorting stapsgewijs verhoogd. En wil de arbeidskorting nu extra verhogen.

Rekenvoorbeelden verhoging arbeidskorting

Wouter heeft een inkomen van € 23.000. De hogere arbeidskorting levert hem in 2023 € 472 op.

Amir heeft een inkomen van € 37.000. De hogere arbeidskorting levert hem in 2023 € 521 op.

Marlijn heeft een inkomen van € 70.000. De hogere arbeidskorting levert haar in 2023 € 313 op.

De hoogte van de arbeidskorting hangt af van de leeftijd en de hoogte van het arbeidsinkomen.